คอมโพสิต ป้ายโฆษณา

ลูกค้าหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไป ป้ายทาวเวอร์ หรือป้ายตั้งเสานี้จะทำให้ป้าย             5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าให้ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ให้มองดูคู่แข่งที่ขายสินค้าเหมือนกับเราในโลก online สินค้าที่เหมือนกันโดยที่คุณไม่ทราบมาก่อน ดังนั้นทางออกจึงต้องทำการใส่ลายน้ำไว้ที่ภาพด้วยเพื่อบ่งบอกว่าภาพนี้

และวัสดุที่มักจะนิยมนำมาใช้ก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมคอมโพสิท ( Aluminium Composite Panels ) เนื่องจากอลูมิเนียมคอมโพสิต เป็นวัสดุเหมาะสมกับงานป้ายทาวเวอรื เพราะมีความเงาและทนทานสูง มีผิวเรียบ ทนไฟทำความสะอาดง่าย มีน้ำหนักเบา มีความตื้นลึก ซึ่งป้ายตัวอักษรมีให้